Pixelmon Neocraft Items Drop ข้อมูลดรอปไอเท็มโปเกม่อน


โปเกม่อน ไอเท็ม รายละเอียด อัตราการดรอป อัตราเปอร์เซ็นต์
Heracross.PNG

Heracross

b_33.png

ชิ้นส่วนหินฟ้า

Charjabug.PNG

Charjabug

b_5.png

ใบไม้แห่งพงไพร

Pikachu.PNG

Pikachu

b_4.png

ใบไม้สีทอง

Lampent.PNG

Lampent

b_20.png

ชิ้นส่วนร่างกาย

Sentret.PNG

Sentret

b_21.png

เศษหินสุดแกร่ง

Yungoos.PNG

Yungoos

b_20.png

เศษหินสุดแกร่ง

Golem.PNG

Golem

b_21.png

เศษหินสุดแกร่ง

Mudbray.PNG

Mudbray

b_27.png

ลังไม้

Bellsprout.PNG

Bellsprout

b_5.png

ใบไม้แห่งพงไพร

Aromatisse.PNG

Aromatisse

b_12.png

หินออร่าชมพู

Shiinoic.PNG

Shiinoic

b_12.png

หินออร่าชมพู

Morelull.PNG

Morelull

b_6.png

ใบไม้สีชมพู

Phanpy.PNG

Phanpy

b_8.png

ใบไม้ทรงพลัง

Mienfoo.PNG

Mienfoo

b_47.png

ชิ้นส่วนน้ำยาพิเศษ

Garbodor.PNG

Garbodor

b_5.png

ใบไม้แห่งพงไพร

Duosion.PNG

Duosion

b_2.png

หิน ro

Tentacruel.PNG

Tentacruel

b_15.png

กระโหลกแห่งความตาย

Staryu.PNG

Staryu

b_31.png

หินลึกลับใต้น้ำ

Magikarp.PNG

Magikarp

b_51.png

ชิ้นส่วนหนวด

Swanna.PNG

Swanna

b_42.png

พื่นน้ำ

Staravia.PNG

Staravia

b_56.png

ศาลลึกลับจากแม่มด