คู่มือวิธีการเล่นเซิฟ

วิธีใช้พิม [private]

/pcs view
/pcs flag chest-access true
/pcs flag entry true