แจ้งปัญหา


วิธีแก้ปัญหาต่างๆ

# รูปภาพ วิธีแก้ปัญหา
1

หากเข้าเกมไม่ได้ขึ้น Java error ให้ลง Java 8 jdk

Download Java 64 Bit
2

วิธีปิดแอนตี้ไวรัส

พิม

setx _JAVA_OPTIONS -Djava.net.preferIPv4Stack=true

จากนั้นกด Enter หากพิมถูกต้องจะมีข้อความขึ้นว่า Successfully


ติดต่อกลุ่ม Pixelmon-Neocraft
3

ลิ้งตัวเกมส์
4

5

6