แจ้งปัญหา


วิธีแก้ปัญหาต่างๆ

# รูปภาพ วิธีแก้ปัญหา
1

หากเข้าเกมไม่ได้ขึ้น Java error ให้ลง Java 8 jdk

Document Download Java
2

วิธีปิดแอนตี้ไวรัส ติดต่อกลุ่ม Pixelmon-Neocraft
3

ลิ้งตัวเกมส์ ติดต่อกลุ่ม Pixelmon-Neocraft
4

5

ติดต่อกลุ่ม Pixelmon-Neocraft
6

ติดต่อกลุ่ม Pixelmon-Neocraft