สอนเล่นมายคราฟโปเกม่อน Pixelmon-Neocraft
มายคราฟโปเกม่อน

คำสั่งใช้งานในเซิฟเวอร์

ดาว์โหลดด้วยความเร็วสูงสุด ต้องโหลด java และตัวเกมส์พร้อมๆ กัน
หากเข้าเกมส์ไม่ได้หรือเข้าเกมส์ไม่ได้ หากโหลดสองอย่างนี้แล้วแจ้งแอดมินได้ที่ Pixelmon-Neocraft
คู่มือวิธีการเล่นเซิฟ

คำสั่ง ความสามารถ Trainer Vip Svip Mvip
/spawn กลับสปาว X X X X
/tpa [ชื่อผู้เล่น] ไปหาผู้เล่น X X X X
/home [ชื่อบ้าน] ไปตำแหน่งของบ้าน
X X X X
/home set [ชื่อบ้าน] สร้างบ้าน
X X X X
/home delete [ชื่อบ้าน] ลบตำแหน่งบ้าน X X X X
/home list ดูบ้านทั้งหมด X X X X
/Kit Neocraft รับของฟรี ของผจญภัย ทุก 1 ชม. X X X X
/Kit home รับของฟรี รับของสร้างบ้าน ทุก 1 ชม. X X X X
/pcs add [ชื่อผู้เล่น] เพื่มเพือนเข้าโพรเท็ค X X X X
/pcs view ดูเขตโซนขนาดโพรเท็ค X X X X
/pcs private add {ชื่อเพือน] ยืนหน้ากล่องแล้วพิมสามารถเพิ่มเพือนที่จะสามารถเปิดกล่องได้ X X X X
/pcs private remove {ชื่อเพือน] ยืนหน้ากล่องแล้วพิมสามารถลบเพือนที่จะสามารถเปิดกล่องได้ X X X X
/endbattle จบการต่อสู่โปเกม่อน X X X X
/heal เพิ่มเลื่อดสูงสุด

(ห้ามใช้ในกิจกรรม มีโทษปลดยศ)

X X X
/PC เปิด pc ได้ทุกที่ X X X
/God อัมตะชั่วคราว X X X
/fly บินได้ X X
/top ขึ้นบนสุด X X
/black กลับที่เดิมที่จากมาจากการวาร์ป X X
/pc เปิดตู้ pc X X
/evs [ชื่อง] ดู evs โปเกม่อน X X X
/ivs [ ช่อง ] ดู ivs โปเกม่อน X X
/pokeheal ฟื้นฟูเลือดโปเกม่อน X X
/warp vipev เข้าสู่โซนเก็บเวลแบบ EVS vip ขึ้นไป X X X
/warp svipev เข้าสู่โซนเก็บเวลแบบ EVS svip ขึ้นไป X X
/repair ซ่อมของ X X
/wiki ดูข้อมูลโปเกม่อน X