สอนเล่นมายคราฟโปเกม่อน Pixelmon-Neocraft
มายคราฟโปเกม่อน

คำสั่งใช้งานในเซิร์ฟเวอร์

ดาว์โหลดด้วยความเร็วสูงสุด ต้องโหลด java และตัวเกมส์พร้อมๆ กัน
หากเข้าเกมส์ไม่ได้หรือเข้าเกมส์ไม่ได้ หากโหลดสองอย่างนี้แล้วแจ้งแอดมินได้ที่ Pixelmon-Neocraft
คู่มือวิธีการเล่นเซิร์ฟ

คำสั่ง ความสามารถ Trainer Elite Master Legend Immortal Eternal Celestial
/spawn กลับสปาว X X X X X X X
/tpa [ชื่อผู้เล่น] ไปหาผู้เล่น X X X X X X X
/tpahere [ชื่อผู้เล่น] ไปหาผู้เล่น X X X X X X X
/home [ชื่อบ้าน] ไปตำแหน่งของบ้าน
X X X X X X X
/sethome [ชื่อบ้าน] สร้างบ้าน
3 5 8 10 15 20 25
/delhome [ชื่อบ้าน] ลบตำแหน่งบ้าน X X X X X X X
/homes ดูบ้านทั้งหมด X X X X X X X
/sellall ขายทั้งหมด X X X X X X X
/backpack /bp กระเป๋า 2 2 2 3 4 5 6
/msg [ชื่ิอผู้เล่น] กระซิบ X X X X X X X
/pay [ชื่ิอผู้เล่น] [จำนวน] โอนเงิน X X X X X X X
/skin [ชื่ิอผู้เล่น,URL] เปลี่ยน Skin *กด M เพื่อข้ามโลกหากเปลี่ยนแล้วภาพไม่โหลด X X X X X X X
/withdraw [จำนวนเงิน] ถอนเงิน X X X X X X X
/lottery Lottery X X X X X X X
/ps add [ชื่อผู้เล่น] เพื่มเพือนเข้าโพรเท็ค X X X X X X X
/ps view ดูเขตโซนขนาดโพรเท็ค X X X X X X X
/ps flag ปรับแก้กฎการป้องกันใน โพร X X X X X X X
/endbattle ,/eb จบการต่อสู่โปเกม่อน X X X X X X X
/evs [ชื่อ] ดู evs โปเกม่อน X X X X X X X
/ivs [ ช่อง ] ดู ivs โปเกม่อน X X X X X X X
/pwiki ดูข้อมูลโปเกม่อน X X X X X X X
/pokebuilder, /upb Custome Pokemon X X X X X X X
/wondertrade, /wt แลก/สุ่ม Pokemon X X X X X X X
/pokehunt, /hunt ล่าPokemon X X X X X X X
/pokedex, /dex ระบบ Pokedex X X X X X X X
/pi แปลง Pokemon X X X X X X X
/ah [ ราคา ] ถือของที่ขายในมือขายของในตลาดโลก X X X X X X X
/checkspawns normal ดูการเกิด normal โปเกม่อน X X X X X X X
/checkspawns grass ดูโอกาส grass X X X X X X
/checkspawns sweetscent ดูโอกาส sweetscent X X X X X X
/checkspawns caverock ดูโอกาส caverock X X X X X X
/eggsteps ดูจำนวนก้าวของไข่ X X X X X X
/pc เปิด pc ได้ทุกที่ pc X X X X X X
/pokeheal heal Pokemon ได้ทุกที่ X X X X X X
/glow เปิดโหมดตัวสว่าง X X X X X
/ender เปิด ender chest X X X X X
/workbench เปิด crafting table X X X X X
/anvil เปิด anvil X X X X X
/hiddenpower [ ช่อง ] ดู hiddenpower โปเกม่อน X X X X X
/checkspawns megaboss ดูการเกิด megaboss X X X X X
/checkspawns legendary ดูการเกิด legendary X X X X
/redeemfossil ถือ fossilเร่งการล้าง X X X X
/fly บิน (บินได้เฉพาะโลกสร้างบ้านนะครับ) X X X X
/hatch เร่ง การฟักของไข่ X X X
โปรดอ่าน !!! **ขอสิทธิในการแก้ไขคำสั่งยศต่างๆโดยที่ไม่ได้แจ้งทันที**