มายคราฟโปเกม่อน

วิธีแก้เล่นไม่ได้

วิธีแก้ปัญหาต่างๆที่เล่นไม่ได้
หากเข้าเกมส์ไม่ได้หรือเข้าเกมส์ไม่ได้ หากโหลดสองอย่างนี้แล้วแจ้งแอดมินได้ที่ Pixelmon-Neocraft

วิธีแก้ปัญหาต่างๆ

# รูปภาพ วิธีแก้ปัญหา
1

หากเข้าเกมไม่ได้ขึ้น Java error ให้ลง Java 8 jdk

2

วิธีปิดแอนตี้ไวรัส

พิม

setx _JAVA_OPTIONS -Djava.net.preferIPv4Stack=true

จากนั้นกด Enter หากพิมถูกต้องจะมีข้อความขึ้นว่า Successfully


3

ลิ้งตัวเกมส์
4

5

6